கும்பாவிஷேகம் நடை பெற்று இதுவரை காலமும் முகப்புவயலோன்  தெற்கு வெளி மண்டபம் தூண்கள் நிறுவப்பட்டநிலையில் குறையாக உள்ளது.

ஆலயத்தின் உள்மண்டப கொட்டகை வேலை 


ஆலயத்தின் தேர்கோட்டகை 

ஆலயத்தின் இயந்திர அறை0 comments so far,add yours