முகப்புவயலோன் ஆறாம் திருவிழா சிறப்பான முறையிலே இடம் பெற்றதுடன் உபயகார அடியார்களினால் வழமை போல சிறப்பாக மதிய அன்னதானமும் ஐயனார் பொங்கலும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டது


Share To:

mukapuvajal

Post A Comment:

0 comments so far,add yours