இரண்டாம் திருவிழா பதிவுகள்  எம்பெருமானின் இரண்டாம் திருவிழா சிறப்பாக இரண்டாம் திருவிழா உபயகார அடியார்களினால் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டதுடன் மதிய அன்னதானமும் வழமை போல வழங்கி சிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.Share To:

mukapuvajal

Post A Comment:

0 comments so far,add yours