முகப்புவயல் நிதியத்தின் மூலம் மண்டைதீவு மகாவித்தியாலயத்தின் நூலகத்திற்கு புத்தகங்கள்  26/12/2015 அன்று வழங்கப்பட்ட போது.
இன் நிகழ்வை ஒழுங்கமைத்து உதவிய யாழ் இந்து திரி சாரணர்களிற்கு எமது நன்றி...Share To:

Unknown

Post A Comment:

0 comments so far,add yours