ஆலயத்தின் காண்டாமணி மீளபுணரமைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது
இதனை எம்பெருமானிற்கு மணியும் மணிக்கூட்டு கோபுரமும் செய்து வழங்கிய நாகநாதர் சுப்பையா பார்வதி பிள்ளை தம்பதிகளின் புதல்வி
சுப்பையா நீலாவதி (bsc) அவர்களே புணரமைப்பு செய்துள்ளார்.Share To:

Unknown

Post A Comment:

0 comments so far,add yours