திருப்பணி நிதி - Mandaitivu Mukapuvajal sivasubramanija suvami kovil

Breaking

Thursday, May 15, 2014

திருப்பணி நிதி

சேதுராசா ஈசன்   மண்டைதீவு 8   300swiss franc
புவானேந்திரன் சந்திரலதா  மண்டைதீவு 7   200swiss franc
திருநீலகண்டன் ரவி மண்டைதீவு 7   250swiss franc
செல்வலிங்கம் கெங்ககுமார்  மண்டைதீவு5  150swiss franc
சிவப்பிரகாசம் சிறிகுமாரன் மண்டைதீவு 2  300swiss franc
ஞானேஸ்வரன் குடும்பம் மண்டைதீவு6 150swiss franc
தாமோதரம்பிள்ளை சந்திரகாந்தன்  மண்டைதீவு6  200swiss franc
குமரகுரு நரேந்திரன்  சுவிஸ் மண்டைதீவு6  200swiss francதிருமதி பரமநாதன் வேலனை யேர்மெனி 100 euro
கமலா.தா   மண்டைதீவு5   50euro
பொ.சத்தியமூர்த்தி மண்டைதீவு8  யேர்மெனி 300euro
சுப்பிரமணியம் சேதுராசா  மண்டைதீவு  யேர்மெனி 100euro
சேதுராசா தவராசன்  மண்டைதீவு  யேர்மெனி 75euro
க.தேவராஜா   மண்டைதீவு8  யேர்மெனி  100euro
புவஸே்வரி தர்மகுலசிங்கம்  மண்டைதீவு7  யேர்மெனி 100euro
Post a Comment

Pages