ஆலயதோற்றம் - Mandaitivu Mukapuvajal sivasubramanija suvami kovil

Breaking

Friday, February 21, 2014

ஆலயதோற்றம்

ஆலயத்தின் முன்மண்டம் நிலம் அமைக்கப்பட்டபின்பு புதுமெருகுடன் காணப்படும் காட்சி இவ்மண்டபத்தின் நிலவேலையை க.வியாகரத்தினம் அவர்களின் பிள்ளைகளினால் சிறப்பாக செய்து முடிக்கப்பட்டுள்ளது


Post a Comment

Pages